Điện thoại: 02253.544.628


Giới thiệu về Khoa Xây dựng

Giới thiệu về Khoa Xây dựng

Là đơn vị hành chính cơ sở của Trường trực thuộc và chịu sự quản lý trực tiếp của Ban Giám hiệu; trực tiếp thực hiện các công tác như: giảng dạy, quản lý giáo dục học sinh, nghiên cứu khoa học; ứng dụng, chuyển giao công nghệ; đổi mới nội dung chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy theo phân cấp của Nhà trường. Phòng 303, tầng 3, khu A, Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Hải Phòng Email: khoaxaydungtckt@gmail.com


Khảo sát

Bạn biết đến trang web thông qua đâu?Gửi ý kiến

Thống kê truy cập

  • Truy cập: Must See Places In Paris

Liên kết website

Cổng thông tin điện tử sở GD - ĐTMạng giáo dục edu.netThư viện Violet