Điện thoại: 02253.544.628


Mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về xây dựng tại Hải Phòng

Mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về xây dựng tại Hải Phòng

      Căn cứ Nghị định số 113/2009/NĐ-CP của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư; Thông tư số 23/2010/TT-BKH của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định điều kiện năng lực của tổ chức và cá nhân thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư. 

MỞ CÁC LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ VỀ XÂY DỰNG TẠI HẢI PHÒNG - NĂM 2016

MỞ CÁC LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ VỀ XÂY DỰNG TẠI HẢI PHÒNG - NĂM 2016

THÔNG BÁO   MỞ CÁC LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ VỀ XÂY DỰNG TẠI HẢI PHÒNG  

Tuyển sinh liên tục các khoá BDNV

Tuyển sinh liên tục các khoá BDNV

Nhà trường liên tục mở các lớp bồi dưỡng Giám sát TCXD công trình, Quản lý Dự án XD...

Tuyển sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo viên TCCN

Tuyển sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo viên TCCN

Căn cứ Thông tư 10/2013/TT-BGDĐT ngày 28/03/2013 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung cấp chuyên nghiệp.


Tuyển sinh

yahoo

Hỗ trợ 1

yahoo

Hỗ trợ 2

  • 02253.544.628
  • 0934509009
  • 02253.544.629
  • 0934279729

Khảo sát

Bạn biết đến trang web thông qua đâu?Gửi ý kiến

Thống kê truy cập

  • Truy cập: Must See Places In Paris

Liên kết website

Cổng thông tin điện tử sở GD - ĐTMạng giáo dục edu.netThư viện Violet