Điện thoại: 02253.544.628


Cơ sở vật chất/ Facilities

Cơ sở vật chất/ Facilities

  Cơ sở vật chất/ Facilities:

Công tác đầu tư xây dựng cơ sở vật chất

Công tác đầu tư xây dựng cơ sở vật chất

 Từ năm 2007, được sự quan tâm của Nhà nước, Trường đã thực hiện Dự án xây dựng cơ sở mới tại phường Đồng hòa, Kiến An với tổng kinh phí đầu tư gần 100 tỷ đồng trên diện tích gần 4ha. Giai đoạn 1 của Dự án đã hoàn thành với tổng kinh phí đầu tư xây dựng gần 60 tỷ đồng, đưa vào sử dụng từ tháng 11/2010; với cơ sở vật chất hiện có, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu và học tập  cho 2500 học sinh/năm;


Tuyển sinh

yahoo

Hỗ trợ 1

yahoo

Hỗ trợ 2

  • 02253.544.628
  • 0934509009
  • 02253.544.629
  • 0934279729

Khảo sát

Bạn biết đến trang web thông qua đâu?Gửi ý kiến

Thống kê truy cập

  • Truy cập: Must See Places In Paris

Liên kết website

Cổng thông tin điện tử sở GD - ĐTMạng giáo dục edu.netThư viện Violet