Điện thoại: 02253.544.628


THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NĂM 2022

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NĂM 2022

  Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh và đào tạo trình độ trung cấp của Bộ xây dựng giao. Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Hải Phòng thông báo tuyển sinh và đào tạo năm 2022 gồm các nghề sau:

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

  Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh và đào tạo của Bộ xây dựng giao năm 2022; Trường Trung cấp Kỹ thuật – Nghiệp vụ Hải Phòng thông báo tuyển sinh và đào tạo các ngành nghề sau:

THÔNG BÁO Tuyển sinh Sơ cấp nghề Điện dân dụng khoá 6 với Hiệp hội Năng lượng KBG Pháp (ESF)

THÔNG BÁO Tuyển sinh Sơ cấp nghề Điện dân dụng khoá 6 với Hiệp hội Năng lượng KBG Pháp (ESF)

  Tuyển sinh khóa đào tạo trình độ sơ cấp nghề Điện dân dụng (khoá 6) theo chương trình hợp tác với Hiệp hội Năng lượng không biên giới Pháp (ESF)

THÔNG BÁO Tuyển sinh khóa đào tạo trình độ sơ cấp nghề Điện dân dụng (khóa 4 theo chương trình hợp tác với Hiệp hội Năng lượng không biên giới Pháp (ESF)

THÔNG BÁO Tuyển sinh khóa đào tạo trình độ sơ cấp nghề Điện dân dụng (khóa 4 theo chương trình hợp tác với Hiệp hội Năng lượng không biên giới Pháp (ESF)

THÔNG BÁO Tuyển sinh khoá đào tạo trình độ sơ cấp nghề Điện dân dụng (khoá 4) theo chương trình hợp tác với Hiệp hội Năng lượng không biên giới Pháp (ESF)

THÔNG BÁO Tuyển sinh khóa đào tạo trình độ sơ cấp nghề Điện dân dụng khoá 5

THÔNG BÁO Tuyển sinh khóa đào tạo trình độ sơ cấp nghề Điện dân dụng khoá 5

    THÔNG BÁO Tuyển sinh khóa đào tạo trình độ sơ cấp nghề Điện dân dụng (khóa 5) theo chương trình hợp tác với Hiệp hội Năng lượng không biên giới Pháp (ESF)

Tuyển sinh đối tượng THCS vào học văn hoá THPT và học trình độ Trung cấp nghề năm 2021

Tuyển sinh đối tượng THCS vào học văn hoá THPT và học trình độ Trung cấp nghề năm 2021

    TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO HỌC SINH TỐT NGHIỆP THCS VỪA HỌC VĂN HÓA THPT VÀ HỌC NGHỀ TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NĂM 2021

Thông báo tuyển sinh trung cấp năm 2021

Thông báo tuyển sinh trung cấp năm 2021

  THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NĂM 2021

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NĂM 2021

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NĂM 2021

  THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NĂM 2021

Tuyển sinh đại học Vừa học vừa lam năm 2021

Tuyển sinh đại học Vừa học vừa lam năm 2021

  THÔNG BÁO Tuyển sinh đại học Vừa học vừa làm năm 2021

QUY CHẾ TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, SƠ CẤP NĂM 2021

QUY CHẾ TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, SƠ CẤP NĂM 2021

  QUY CHẾ TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, SƠ CẤP NĂM 2021 (Kèm theo Quyết định số 46 / QĐ - TCKT ngày 02 / 02 /2021 của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kỹ thuật – Nghiệp vụ Hải Phòng)

Tuyển sinh và đào tạo trình độ đại học hệ vừa học vừa làm năm 2020

Tuyển sinh và đào tạo trình độ đại học hệ vừa học vừa làm năm 2020

  THÔNG BÁO “Tuyển sinh và đào tạo trình độ đại học hệ vừa học vừa làm năm 2020”

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

  THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

THÔNG BÁO TUYỂN SINH  ĐỐI TƯỢNG  HỌC SINH TỐT NGHIỆP THCS 2020

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH TỐT NGHIỆP THCS 2020

  TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO HỌC SINH TỐT NGHIỆP THCS VỪA HỌC VĂN HÓA THPT VÀ HỌC NGHỀ TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NĂM 2020

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NĂM 2020

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NĂM 2020

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh và đào tạo trình độ sơ cấp của Bộ xây dựng giao. Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Hải Phòng thông báo tuyển sinh và đào tạo trình độ sơ cấp năm 2020 gồm các ngành nghề sau

THÔNG BAO TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NĂM 2020

THÔNG BAO TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NĂM 2020

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh và đào tạo trình độ trung cấp của Bộ xây dựng giao. Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Hải Phòng thông báo tuyển sinh và đào tạo năm 2020 gồm các ngành nghề sau:


Khảo sát

Bạn biết đến trang web thông qua đâu?Gửi ý kiến

Thống kê truy cập

  • Truy cập: Must See Places In Paris

Liên kết website

Cổng thông tin điện tử sở GD - ĐTMạng giáo dục edu.netThư viện Violet