Điện thoại: 02253.544.628


Giới thiệu về Tổ Cơ sở Cơ bản

Đăng lúc: 11-04-2023 | Lượt xem: 744

Tổ bộ môn Cơ sở cơ bản là đơn vị hành chính cơ sở của Trường trực thuộc và chịu sự quản lý trực tiếp của Ban giám hiệu; trực tiếp thực hiện các công tác như: Giảng dạy, quản lý giáo dục học sinh, nghiên cứu khoa học; ứng dụng, chuyển giao công nghệ; đổi mới nội dung chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy theo phân cấp của Nhà trường.

Tầng 3, Khu giảng đường 5 tầng, Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Hải Phòng; Email: tocscb.tpc@gmail.com

I. Vị trí, chức năng

Tổ bộ môn Cơ sở cơ bản là đơn vị hành chính cơ sở của Trường trực thuộc và chịu sự quản lý trực tiếp của Ban giám hiệu; trực tiếp thực hiện các công tác như: Giảng dạy, quản lý giáo dục học sinh, nghiên cứu khoa học; ứng dụng, chuyển giao công nghệ; đổi mới nội dung chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy theo phân cấp của Nhà trường.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Nhiệm vụ: 

1.1. Trực tiếp tổ chức và chịu trách nhiệm về chất lượng giảng dạy đối với các môn: Giáo dục thể chất; Giáo dục quốc phòng; Ngoại ngữ; Tin học; Giáo dục pháp luật; Giáo dục chính trị. 

1.2. Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, tổ chức thực hiện giảng dạy các môn học thuộc tổ bộ môn quản lý và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường. Tham mưu bổ sung cập nhật đổi mới nội dung chương trình, ngân hàng đề thi, tài liệu, cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập;

1.3. Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ: Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; hướng dẫn học sinh, sinh viên nghiên cứu khoa học; bồi dưỡng học sinh giỏi; tham gia công tác phát triển quy mô tuyển sinh đào tạo;

1.4. Tổ chức biên soạn và thẩm định giáo trình, tài liệu tham khảo các ngành nghề do khoa quản lý; nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy- học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học;

1.5. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên thuộc tổ bộ môn; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng để không ngừng nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao;

1.6. Quản lý và sử dụng có hiệu quả các tài sản, thiết bị, vật tư được trang bị, mua sắm hoặc tiếp nhận từ các nguồn khác nhau theo những quy định chung của Nhà nước và những hướng dẫn cụ thể của Trường;

1.7. Quản lý giáo viên, cán bộ, nhân viên và người học thuộc tổ bộ môn theo phân cấp của Hiệu trưởng; tiến hành đánh giá định kỳ cán bộ viên chức và học sinh trong tổ bộ môn để phân loại và báo cáo theo quy định;

1.8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban giám hiệu phân công.

2. Trưởng khoa tổ bộ môn Cơ sở cơ bản có quyền:

2.1. Đề xuất khen thưởng, kỷ luật các cá nhân thuộc tổ bộ môn;

2.2. Lãnh đạo và quản lý tổ bộ môn theo sự phân cấp của Hiệu trưởng; lập kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch đã đề ra; chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về các hoạt động của tổ bộ môn;

2.3. Tổ chức xây dựng chương trình đào tạo và giáo trình giảng dạy cho các ngành, nghề thuộc tổ bộ môn và các chương trình khoa học công nghệ của tổ bộ môn để thông qua Hội đồng Khoa học của Trường và trình Hiệu trưởng phê duyệt;

2.4. Báo cáo các hoạt động của khoa theo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu;

2.5. Trưởng tổ bộ môn là uỷ viên Hội đồng Khoa học cấp Trường, được quyền ký các văn bản có nội dung liên quan đến lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản lý hành chính thuộc chức năng nhiệm vụ của tổ bộ môn hoặc được Hiệu trưởng ủy quyền;

2.6. Quản lý, điều phối các hoạt động của tổ bộ môn theo chiến lược chung của Nhà trường.

III. Cơ cấu tổ chức

1. Cơ cấu tổ chức của tổ bộ môn có Trưởng tổ bộ môn, một số Phó Trưởng tổ bộ môn và các viên chức theo từng chuyên môn nghiệp vụ được phân công.

2. Trưởng tổ bộ môn do Hiệu trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo quy định; Phó Trưởng tổ bộ môn do Hiệu trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo đề nghị của Trưởng tổ bộ môn. Tiêu chuẩn của Trưởng tổ bộ môn và Phó Trưởng tổ bộ môn theo các quy định hiện hành.

3. Số lượng biên chế của tổ bộ môn Cơ sở cơ bản dựa trên số lượng học sinh hàng năm và theo nhu cầu phát triển của Nhà trường cho từng giai đoạn.

4. Trưởng tổ bộ môn chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và pháp luật về toàn bộ hoạt động của tổ bộ môn; Phó Trưởng tổ bộ môn chịu trách nhiệm trước Trưởng tổ bộ môn và pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

Nguyễn Sơn Đông

Tuyển sinh

yahoo

Hỗ trợ 1

yahoo

Hỗ trợ 2

  • 02253.544.628
  • 0934509009
  • 02253.544.629
  • 0934279729

Khảo sát

Bạn biết đến trang web thông qua đâu?Gửi ý kiến

Thống kê truy cập

  • Truy cập: Must See Places In Paris

Liên kết website

Cổng thông tin điện tử sở GD - ĐTMạng giáo dục edu.netThư viện Violet