Điện thoại: 02253.544.628


Phòng Kế hoạch - Đào tạo

Đăng lúc: 14-06-2018 | Lượt xem: 3186

Phòng Kế hoạch - Đào tạo là đơn vị hành chính cơ sở, trực thuộc và chịu sự quản lý trực tiếp của Ban giám hiệu; hoạt động với tư cách là một đơn vị độc lập với các phòng, khoa, tổ môn khác trong Nhà trường.

Địa chỉ:          Phòng 307, tầng 3, khu A, Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Hải Phòng

Điện thoại:     02253.544720

Email:            daotaotckthp@gmail.com

I. Vị trí, chức năng:

- Phòng Kế hoạch - Đào tạo là đơn vị hành chính cơ sở, trực thuộc và chịu sự quản lý trực tiếp của Ban Giám hiệu; hoạt động với tư cách là một đơn vị độc lập với các phòng, khoa, tổ môn khác trong Nhà trường;

- Có chức năng: Tham mưu giúp Ban Giám hiệu xây dựng kế hoạch đào tạo, tuyển sinh và giới thiệu việc làm, khảo thí và đảm bảo chất lượng, hợp tác quốc tế, phát triển và quản lý các chương trình đào tạo trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Trường; giúp Hiệu trưởng trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát các kế hoạch đào tạo, kế hoạch xây dựng phát triển Nhà trường.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Xây dựng kế hoạch dài hạn, kế hoạch đào tạo hàng năm, kế hoạch mua sắm trang thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác đào tạo, quy trình, quy chế hoạt động thuộc lĩnh vực đào tạo; phối hợp với các khoa, tổ bộ môn xây dựng mục tiêu, chương trình đào tạo, cụ thể hóa mục tiêu đào tạo theo từng giai đoạn;

- Tổ chức thực hiện các công tác về quản lý đào tạo; triển khai các kế hoạch đã được phê duyệt; quản lý hành chính về giáo vụ và học vụ các bậc đào tạo của Nhà trường theo đúng các quy chế về đào tạo do Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Lao động thương binh & Xã hội ban hành;

- Quản lý, tổ chức và triển khai các hoạt động tuyên truyền tuyển sinh;

- Thiết lập hệ thống thông tin hai chiều giữa Nhà trường và đơn vị sử dụng lao động về khả năng đào tạo và cung ứng lao động của Nhà trường và nhu cầu của người sử dụng lao động;

- Khảo sát, thống kê việc làm của người học sau khi tốt nghiệp, nắm bắt thông tin phản hồi của các đơn vị sử dụng lao động về chất lượng đào tạo;

- Định hướng và tư vấn giới thiệu việc làm cho học sinh sau khi tốt nghiệp và các đối tượng khác có nhu cầu;

- Tổ chức thực hiện đổi mới nội dung chương trình đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới công tác thi, kiểm tra,… để đảm bảo chất lượng giảng dạy và học tập;

- Thực hiện công tác tự đánh giá chất lượng đào tạo theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, làm cơ sở cho việc đánh giá ngoài;

- Thanh tra, đánh giá việc thực hiện chính sách Pháp luật về giáo dục; thanh tra việc thực hiện kế hoạch, chương trình, nội dung, quy chế đào tạo, quy chế thi, cấp văn bằng, chứng chỉ… theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Lao động thương binh & Xã hội và của Nhà trường;

- Xây dựng và tổng hợp kế hoạch NCKH trong Trường; điều phối, theo dõi, kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch NCKH; tổ chức các hội đồng nghiệm thu, theo dõi và đánh giá kết quả việc ứng dụng các NCKH;

- Xây dựng kế hoạch, chương trình hợp tác quốc tế hàng năm và dài hạn của Nhà trường; triển khai các thỏa thuận song phương và đa phương với các đối tác;

- Quản lý học sinh, sinh viên trong Nhà trường; tổ chức các hoạt động, xây dựng các chính sách, chế độ cho học sinh, sinh viên theo quy định.

- Thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất với Hiệu trưởng và cấp trên theo yêu cầu;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban giám hiệu phân công;

- Giảng dạy các môn được phân công theo kế hoạch giảng dạy của Nhà trường.

III. Cơ cấu tổ chức:

- Cơ cấu tổ chức của phòng Kế hoạch - Đào tạo:

+ Trưởng phòng và các Phó Trưởng phòng;

+ Các cán bộ, viên chức và người lao động theo từng chuyên môn nghiệp vụ được phân công;

- Trưởng phòng Kế hoạch - Đào tạo do Hiệu trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo quy định;

- Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Đào tạo do Hiệu trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo đề nghị của Trưởng phòng;

- Số lượng biên chế của phòng Kế hoạch - Đào tạo được thực hiện theo nhu cầu phát triển của Nhà trường cho từng giai đoạn;

- Trưởng phòng Kế hoạch - Đào tạo chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và Pháp luật về toàn bộ hoạt động của phòng; Phó Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

IV. Đội ngũ cán bộ:

 

TT

Họ và tên

Trình độ

Chức vụ

Điện thoại

1

Nguyễn Văn Cường

Thạc sĩ Giáo dục và phát triển cộng đồng

Quyền trưởng phòng

0912238235

2

Nguyễn Thị Xuân

Thạc sĩ Quản lý Giáo dục

Phó trưởng phòng

0914491252

3

Phạm Văn Vương

Cử nhân

Giáo dục thể chất

Tổ trưởng Tổ TSTV&GTVL

0978352635

4

Đinh Thị Phượng

Cử nhân kinh tế

Cán bộ Tuyển sinh

0936934787

5

Ngô Thị Thu Hiền

Cử nhân kinh tế

Cán bộ Tuyển sinh

 

6

Đỗ Thị Kim Oanh

Thạc sĩ

Lý luận và phương pháp giảng dạy tiếng Anh

Giáo viên

0906063563

7

Đoàn Thùy Linh

Cử nhân Ngoại ngữ

Giáo viên

 

8

Bùi Văn Duy

Thạc sĩ Quản lý đất đai

Giáo viên

0946567809

9

Lê Xuân Hương Trang

Thạc sĩ

Lý luận và phương pháp giảng dạy tiếng Anh

Giáo viên

 

10

Hoàng Quỳnh Hương

Cử nhân Luật

Giáo viên

0912234504

11

Phạm Thị Quỳnh Như

Thạc sĩ Công trình thuỷ

Chuyên viên

0977599525

12

Ngô Thị Phương Thảo

Thạc sĩ Công nghệ Kỹ thuật trắc địa

Chuyên viên

0974371937

13

Nguyễn Thanh Nhã

Cử nhân Kinh tế

Chuyên viên

0938856318

Phòng Kế hoạch - Đào tạo

Tuyển sinh

yahoo

Hỗ trợ 1

yahoo

Hỗ trợ 2

  • 02253.544.628
  • 0934509009
  • 02253.544.629
  • 0934279729

Khảo sát

Bạn biết đến trang web thông qua đâu?Gửi ý kiến

Thống kê truy cập

  • Truy cập: Must See Places In Paris

Liên kết website

Cổng thông tin điện tử sở GD - ĐTMạng giáo dục edu.netThư viện Violet