Điện thoại: 02253.544.628


TPC tổ chức thẩm định giáo trình trình độ Trung cấp đợt 01 năm 2019

TPC tổ chức thẩm định giáo trình trình độ Trung cấp đợt 01 năm 2019

  Sáng ngày 27/03, tại phòng họp 208, Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Hải Phòng tổ chức thẩm định giáo trình trình độ Trung cấp cho giáo trình Hàn hồ quang tay cơ bản và giáo trình Cung cấp điện đợt 01 năm 2019.


Tuyển sinh

yahoo

Hỗ trợ 1

yahoo

Hỗ trợ 2

  • 02253.544.628
  • 0934509009
  • 02253.544.629
  • 0934279729

Khảo sát

Bạn biết đến trang web thông qua đâu?Gửi ý kiến

Thống kê truy cập

  • Truy cập: Must See Places In Paris

Liên kết website

Cổng thông tin điện tử sở GD - ĐTMạng giáo dục edu.netThư viện Violet