Điện thoại: 02253.544.628


Thông báo mở các khóa huấn luyện an toàn,vệ sinh lao động năm 2019

Đăng lúc: 25-02-2019 | Lượt xem: 2887

 

THÔNG BÁO

Mở các khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

 

Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/6/2015 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 44/2016/NĐ- CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuât An toàn, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao độngvà quan trắc môi trường lao động;

Căn cứ Nghị định 140/2018/NĐCP ngày 18/10/2018 của chính phủ sửa đổi bổ sung các nghị định liên quan đến điệu kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội.

n cứ Quyết định số 94/QĐ- ATLĐ ngày 30/3/2015 của Cục an toàn lao động – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động cho Trường Trung cấp Kỹ thuật – Nghiệp vụ Hải Phòng;

Trường Trung cấp Kỹ thuật – Nghiệp vụ Hải Phòng xin thông báo mở các khóa Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo Luật An toàn, vệ sinh lao động.

1. Đối tượng huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động

- Nhóm 1:

+ Người đứng đầu đơn vị cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc;  quản đốc phân xưởng hoặc tương đương;

+ Cấp phó của người đứng đầu đơn vị đơn vị sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc, phụ trách bộ phận sản xuất kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động.

- Nhóm 2: Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động gồm: chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn, vệ sinh lao động của cơ sở; Người  trực tiếp giám sát về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

- Nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động theo quy định.

- Nhóm 4: Người lao động không thuộc 3 nhóm nêu trên bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động.

2. Thời gian và nội dung huấn luyện


TT

NHÓM

THỜI GIAN HỌC

NỘI DUNG

HUẤN LUYỆN

CHỨNG CHỈ, CHỨNG NHẬN

1

Nhóm 1

16 giờ

Theo chương trình khung quy định  tại  Nghị định số 44/2016/ NĐ-CP ngày 15/6/2016

 

Chứng nhận

(thời hạn 02 năm)

2

Nhóm 2

48 giờ

Chứng nhận

(thời hạn 02 năm)

3

Nhóm 3

30 giờ

Thẻ an toàn

( thời hạn 02 năm)

4

Nhóm 4

16 giờ

Ghi vào sổ của công ty (thời hạn 01 năm)

3. Hồ sơ gồm: 02 ảnh (3 x 4), bản sao chứng minh thư nhân dân, danh sách đăng ký theo mẫu.

4. Địa điểm học: tại Trường Trung cấp Kỹ thuật – Nghiệp vụ Hải Phòng hoặc tại các cơ quan, đơn vị nếu đủ điều kiện.

        5. Thời gian mở lớp: Mở lên tục vào trung tuần hàng tháng.

       Nhận được thông báo này, kính đề nghị Quý cơ quan, đơn vị quan tâm, xem xét chọn cử cán bộ, người lao động thuộc đối tượng đi học và thông báo rộng rãi đến những người khác có nhu cầu học tập. Xin Trân trọng cảm ơn./.

Chi tiết liên hệ: Các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7

Phòng Kế hoạch- Đào tạo, Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Hải Phòng

Địa chỉ: Số 159 phố Phương Khê, phường Đồng Hòa, quận Kiến An, TP Hải Phòng

ĐT: 0225.3544628;  hotline 0912238235; Website: http://www.tpc.edu.vn

Ban Tuyển sinh

Tin tức liên quan


Khảo sát

Bạn biết đến trang web thông qua đâu?Gửi ý kiến

Thống kê truy cập

  • Truy cập: Must See Places In Paris

Liên kết website

Cổng thông tin điện tử sở GD - ĐTMạng giáo dục edu.netThư viện Violet