Điện thoại: 02253.544.628


Công khai Tài sản công năm 2020

Công khai Tài sản công năm 2020

Công khai Tài sản công năm 2020

Công khai Quyết toán NSNN năm 2019

Công khai Quyết toán NSNN năm 2019

Công khai Quyết toán NSNN năm 2019 (Quyết định và số liệu công khai đính kèm)

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2020

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2020

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2020

Công khai tài sản công 2019

Công khai tài sản công 2019

Công khai tài sản công 2019

Công khai Dự toán ngân sách 2020

Công khai Dự toán ngân sách 2020

Công khai Dự toán ngân sách 2020

Công khai Quyết toán ngân sách 2018

Công khai Quyết toán ngân sách 2018

Công khai Quyết toán ngân sách 2018

Công khai dự toán ngân sách 2019

Công khai dự toán ngân sách 2019

Công khai dự toán ngân sách 2019

Công khai quyết toán ngân sách 2017

Công khai quyết toán ngân sách 2017

 Công khai Quyết toán ngân sách 2017

Công khai thực hiện dự toán NSNN 2018

Công khai thực hiện dự toán NSNN 2018

Công khai thực hiện dự toán NSNN 2018

Nhiều điểm mới trong quy định tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp năm 2019

Nhiều điểm mới trong quy định tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp năm 2019

          Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư số 07/2019/TT-BLĐTBXH ngày 07 tháng 03 năm 2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định Quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng.

Quy chế Tổ chức thi, kiểm tra kết thúc môn học/mô đun, kiểm tra kết thúc khóa học, thi tốt nghiệp

Quy chế Tổ chức thi, kiểm tra kết thúc môn học/mô đun, kiểm tra kết thúc khóa học, thi tốt nghiệp

Quy chế Tổ chức thi, kiểm tra kết thúc môn học/mô đun, kiểm tra kết thúc khóa học, thi tốt nghiệp

Quy chế In, quản lý, cấp phát bằng tốt nghiệp Trung cấp, chứng chỉ Sơ cấp

Quy chế In, quản lý, cấp phát bằng tốt nghiệp Trung cấp, chứng chỉ Sơ cấp

Quy chế In, quản lý, cấp phát bằng tốt nghiệp Trung cấp, chứng chỉ Sơ cấp

Quy chế Quy định cho thôi học, xóa tên, tạm đình chỉ học tập đối với học sinh, sinh viên

Quy chế Quy định cho thôi học, xóa tên, tạm đình chỉ học tập đối với học sinh, sinh viên

Quy chế Quy định cho thôi học, xóa tên, tạm đình chỉ học tập đối với học sinh, sinh viên

Quy chế đào tạo, kiểm tra, thi, công nhận tốt nghiệp trình độ trung cấp, sơ cấp.

Quy chế đào tạo, kiểm tra, thi, công nhận tốt nghiệp trình độ trung cấp, sơ cấp.

Quy chế đào tạo, kiểm tra, thi, công nhận tốt nghiệp trình độ trung cấp, sơ cấp.

Những điều cần biết về tuyển sinh 2016

Những điều cần biết về tuyển sinh 2016

Năm 2016, Nhóm tác giả tuyển chọn cuốn sách “Những điều cần biết về tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp năm 2016” từ thông tin do các trường TCCN, các trường đại học, cao đẳng và các cơ sở giáo dục khác có tuyển sinh TCCN trong cả nước chịu trách nhiệm cung cấp.


Khảo sát

Bạn biết đến trang web thông qua đâu?Gửi ý kiến

Thống kê truy cập

  • Truy cập: Must See Places In Paris

Liên kết website

Cổng thông tin điện tử sở GD - ĐTMạng giáo dục edu.netThư viện Violet