Điện thoại: 02253.544.628


Triển khai thi hành các văn bản luật đã được thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII

Triển khai thi hành các văn bản luật đã được thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII

Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII đã thông qua nhiều văn bản luật quan trọng trong đó có Bộ luật dân sự, Bộ luật tố tụng dân sự, Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự, Luật tố tụng hành chính…Để triển khai thi hành các văn bản luật nên trên, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật dân sự (Quyết định số 243/QĐ-TTg ngày 05/02/2016), Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật tố tụng dân sự (Quyết định số 235/QĐ-TTg ngày 05/02/2016), Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật hình sự (Quyết định số 272/QĐ-TTg ngày 19/02/2016), Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự (Quyết định số 371/QĐ-TTg ngày 09/3/2016).

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Thông tư số 08/2016/TT-BGDĐT

Thông tư số 08/2016/TT-BGDĐT

THÔNG TƯ Quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Thông tư số 06/2016/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài

Thông tư số 06/2016/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài

QUY CHẾ Tuyển sinh đi học nước ngoài (Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2016/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 3 năm 2016  của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Phát động cuộc thi thiết kế mô hình, thiết bị tự làm cấp Trường năm học 2015 - 2016

Phát động cuộc thi thiết kế mô hình, thiết bị tự làm cấp Trường năm học 2015 - 2016

Để nâng cao chất lượng đào tạo, xây dựng thương hiệu, uy tín và hình ảnh của Nhà trường; đồng thời làm cơ sở lựa chọn mô hình tự làm có chất lượng, hiệu quả tham dự Hội thi thiết kế mô hình các cấp, Nhà trường phát động cuộc thi thiết kế mô hình, thiết bị tự làm cấp Trường năm học 2015 - 2016.

Năm 2015 không phân biệt bằng nghề hay bằng chuyên nghiệp

Năm 2015 không phân biệt bằng nghề hay bằng chuyên nghiệp

Tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 13 đã thông qua Luật giáo dục nghề nghiệp. Theo đó, Luật giáo dục nghề nghiệp sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2015. Dự thảo Luật giáo dục nghề nghiệp gồm 8 chương 79 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2015, đã được Quốc hội biểu quyết thông qua tại phiên họp. 

V/v tổ chức lấy ý kiến đối với Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)

V/v tổ chức lấy ý kiến đối với Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)

Thực hiện Quyết định số 926/QĐ-BXD ngày 18/8/2015  của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch của Bộ Xây dựng về việc tổ chức lấy ý kiến vào Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi). Phòng Tổng hợp kính đề nghị các Phòng, Khoa, Tổ bộ môn nghiên cứu và đóng góp ý kiến dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và những vấn đề trọng tâm được xác định trong Phụ lục I kèm theo quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 14/7/2015 của Thủ tướng chính phủ.

Văn bản nội bộ

Văn bản nội bộ

Văn bản nội bộ

Văn bản quy phạm pháp luật

Văn bản quy phạm pháp luật

Văn bản quy phạm pháp luật


Khảo sát

Bạn biết đến trang web thông qua đâu?Gửi ý kiến

Thống kê truy cập

  • Truy cập: Must See Places In Paris

Liên kết website

Cổng thông tin điện tử sở GD - ĐTMạng giáo dục edu.netThư viện Violet