Điện thoại: 02253.544.628


TUYẾN SINH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HỆ VLVH NĂM 2018

TUYẾN SINH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HỆ VLVH NĂM 2018

        Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Hải Phòng liên kết với Trường Đại học Xây dựng Hà Nội,  tổ chức tuyển sinh và đào tạo đại học hệ VLVH năm 2018 theo thông báo chi tiết dưới đây:

Tuyển sinh đào tạo đại học hệ VLVH và đào tạo đại học văn bằng 2 - Năm 2016

Tuyển sinh đào tạo đại học hệ VLVH và đào tạo đại học văn bằng 2 - Năm 2016

Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Hải Phòng liên kết với Trường Đại học Xây dựng Hà Nội,  tổ chức tuyển sinh và đào tạo đại học hệ VLVH, đại học văn bằng 2 năm 2016 như sau:

Tuyển sinh đào tạo đại học hệ VLVH và đào tạo đại học văn bằng 2

Tuyển sinh đào tạo đại học hệ VLVH và đào tạo đại học văn bằng 2

Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Hải Phòng liên kết với Trường Đại học Xây dựng Hà Nội,  tổ chức tuyển sinh và đào tạo đại học hệ VLVH, đại học văn bằng 2 năm 2015

Tuyển sinh Đại học hệ VLVH

Tuyển sinh Đại học hệ VLVH

Tuyển sinh đào tạo Đại học hệ VLVH và đào tạo liên thông từ TCCN, CĐ lên Đại học.

Liên kết đào tạo hệ VHVL năm 2013

Liên kết đào tạo hệ VHVL năm 2013

Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Hải Phòng liên kết với Trường Đại học Xây dựng Hà Nội; Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tuyển sinh và tổ chức đào tạo Đại học hệ vừa làm vừa học 


Khảo sát

Bạn biết đến trang web thông qua đâu?Gửi ý kiến

Thống kê truy cập

  • Truy cập: Must See Places In Paris

Liên kết website

Cổng thông tin điện tử sở GD - ĐTMạng giáo dục edu.netThư viện Violet