Điện thoại: 02253.544.628


TPC tổ chức thẩm định giáo trình trình độ Trung cấp đợt 01 năm 2019

TPC tổ chức thẩm định giáo trình trình độ Trung cấp đợt 01 năm 2019

  Sáng ngày 27/03, tại phòng họp 208, Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Hải Phòng tổ chức thẩm định giáo trình trình độ Trung cấp cho giáo trình Hàn hồ quang tay cơ bản và giáo trình Cung cấp điện đợt 01 năm 2019.

Hội nghị phối hợp tuyển sinh, đào tạo và giới thiệu việc làm năm học 2016 - 2017

Hội nghị phối hợp tuyển sinh, đào tạo và giới thiệu việc làm năm học 2016 - 2017

Hội nghị phối hợp tuyển sinh, đào tạo và giới thiệu việc làm năm học 2016 – 2017 Sáng ngày 20/05/2016 Trường Trung cấp Kỹ thuật – Nghiệp vụ Hải Phòng tổ chức Hội nghị phối hợp tuyển sinh, đào tạo và giới thiệu việc làm năm học 2016 – 2017.

Hội nghị tuyển sinh 2016: Nhìn nhận, đánh giá và những giải pháp

Hội nghị tuyển sinh 2016: Nhìn nhận, đánh giá và những giải pháp

Tổng kết công tác tuyển sinh năm 2015 - Triển khai kế hoạch thực hiện tuyển sinh năm 2016.   Chiều ngày 02/03/2016 Trường Trung cấp Kỹ thuật – Nghiệp vụ Hải phòng tổ chức Hội nghị công tác tuyển sinh năm 2016:

CÔNG KHAI THÔNG TIN CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO  NĂM HỌC 2017 2018

CÔNG KHAI THÔNG TIN CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2017 2018

CÔNG KHAI THÔNG TIN  CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO  NĂM HỌC 2017 2018

Phòng Kế hoạch - Đào tạo

Phòng Kế hoạch - Đào tạo

Phòng Kế hoạch - Đào tạo là đơn vị hành chính cơ sở, trực thuộc và chịu sự quản lý trực tiếp của Ban giám hiệu; hoạt động với tư cách là một đơn vị độc lập với các phòng, khoa, tổ môn khác trong Nhà trường.

Báo cáo công khai chất lượng đào tạo năm học 2016-2017 ( Biểu 17)

Báo cáo công khai chất lượng đào tạo năm học 2016-2017 ( Biểu 17)

Báo cáo công khai chất lượng đào tạo năm học 2016-2017 ( Biểu 17)

CÔNG KHAI THÔNG TIN CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DUC  NĂM HỌC 2016 2017

CÔNG KHAI THÔNG TIN CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DUC NĂM HỌC 2016 2017

CÔNG KHAI THÔNG TIN CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DUC  NĂM HỌC 2016 2017

CÔNG KHAI THÔNG TIN CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DUC  NĂM HỌC 2015 2016

CÔNG KHAI THÔNG TIN CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DUC NĂM HỌC 2015 2016

CÔNG KHAI THÔNG TIN CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DUC  NĂM HỌC 2015 2016

CÔNG KHAI THÔNG TIN CHẤT LƯỢNG GIÁO DUC THỰC TẾ NĂM HỌC 2015 2016

CÔNG KHAI THÔNG TIN CHẤT LƯỢNG GIÁO DUC THỰC TẾ NĂM HỌC 2015 2016

CÔNG KHAI THÔNG TIN CHẤT LƯỢNG GIÁO DUC THỰC TẾ NĂM HỌC 2015 2016

CÔNG KHAI THÔNG TIN CHẤT LƯỢNG GIÁO DUC THỰC TẾ NĂM HỌC 2014 2015

CÔNG KHAI THÔNG TIN CHẤT LƯỢNG GIÁO DUC THỰC TẾ NĂM HỌC 2014 2015

CÔNG KHAI THÔNG TIN CHẤT LƯỢNG GIÁO DUC THỰC TẾ NĂM HỌC 2014 2015

Sơ kết thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh 06 tháng đầu năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ tuyển sinh 06 tháng cuối năm 2016

Sơ kết thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh 06 tháng đầu năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ tuyển sinh 06 tháng cuối năm 2016

Sáng ngày 04/07/2016 Trường Trung cấp Kỹ thuật – Nghiệp vụ Hải phòng tổ chức Hội nghị: “Sơ kết thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh 06 tháng đầu năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ tuyển sinh 06 tháng cuối năm 2016”

Hội thảo Đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo

Hội thảo Đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo

(TPC)- Chiều ngày 01.02.2016, Trường trung cấp Kỹ thuật – Nghiệp vụ Hải Phòng tổ chức Hội thảo với chủ đề: Đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo năm học 2015-2016, với sự tham dự của Ban Giám Hiệu, Trưởng, Phó các Phòng Khoa, và toàn thể các giáo viên trong Nhà trường, Hội thảo đã diễn ra sôi nổi và thành công.


Tuyển sinh

yahoo

Hỗ trợ 1

yahoo

Hỗ trợ 2

  • 02253.544.628
  • 0934509009
  • 02253.544.629
  • 0934279729

Khảo sát

Bạn biết đến trang web thông qua đâu?Gửi ý kiến

Thống kê truy cập

  • Truy cập: Must See Places In Paris

Liên kết website

Cổng thông tin điện tử sở GD - ĐTMạng giáo dục edu.netThư viện Violet