Điện thoại: 02253.544.628


THÔNG BÁO TUYỂN SINH, TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN AT, VSLĐ NĂM 2018

THÔNG BÁO TUYỂN SINH, TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN AT, VSLĐ NĂM 2018

THÔNG BÁO   Về việc tổ chức lớp huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động

Thông báo về việc tổ chức lớp huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động

Thông báo về việc tổ chức lớp huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động

Trường Trung cấp kỹ thuật – Nghiệp vụ Hải Phòng xin thông báo mở các lớp Huấn luyện An toàn lao động và vệ sinh lao động theo thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH

Thông báo An toàn lao động 2017

Thông báo An toàn lao động 2017

                                                                        THÔNG BÁO                                                   Về việc tổ chức “huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động"

Thông báo về việc tổ chức lớp huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động - năm 2016

Thông báo về việc tổ chức lớp huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động - năm 2016

THÔNG BÁO   Về việc tổ chức lớp huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động    


Khảo sát

Bạn biết đến trang web thông qua đâu?Gửi ý kiến

Thống kê truy cập

  • Truy cập: Must See Places In Paris

Liên kết website

Cổng thông tin điện tử sở GD - ĐTMạng giáo dục edu.netThư viện Violet