Điện thoại: 02253.544.628


Tổ bộ môn Cơ khí - Cơ giới

Đăng lúc: 08-07-2015 | Lượt xem: 30700

       Là đơn vị hành chính cơ sở của Trường trực thuộc và chịu sự quản lý trực tiếp của Ban giám hiệu; trực tiếp thực hiện các công tác như: giảng dạy, quản lý giáo dục học sinh, nghiên cứu khoa học; ứng dụng, chuyển giao công nghệ; đổi mới nội dung chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy theo phân cấp của Nhà trường.

Phòng 304, tầng 3, khu A, trường Trung cấp Kỹ thuật – Nghiệp vụ Hải Phòng.

Email: tockcotckt@gmail.com

I. Vị trí, chức năng

- Là đơn vị hành chính cơ sở của Trường trực thuộc và chịu sự quản lý trực tiếp của Ban giám hiệu; trực tiếp thực hiện các công tác như: giảng dạy, quản lý giáo dục học sinh, nghiên cứu khoa học; ứng dụng, chuyển giao công nghệ; đổi mới nội dung chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy theo phân cấp của Nhà trường.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Các nghề đào tạo:

a. Trực tiếp tổ chức và chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo các nghề hệ trung cấp nghề và các trình độ thấp hơn, gồm các nghề:

* Hàn;

* Gia công và lắp dựng kết cấu thép;

*Vận hành máy đóng cọc và khoan cọc nhồi;

* Vận hành máy xây dựng;

* Chế tạo thiết bị cơ khí;

* Vận hành cần, cầu trục.

b. Tổ chức đào tạo lại, đào tạo chuyển đổi nghề, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn; huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quy định của Pháp luật.

2. Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, tổ chức thực hiện giảng dạy các môn học thuộc khoa quản lý và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường. Tham mưu bổ sung cập nhật đổi mới nội dung chương trình, ngân hàng đề thi, tài liệu, cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập;

3. Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ: Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; hướng dẫn học sinh, sinh viên nghiên cứu khoa học; bồi dưỡng học sinh giỏi; tham gia công tác phát triển quy mô tuyển sinh đào tạo;

4. Tổ chức biên soạn và thẩm định giáo trình, tài liệu tham khảo các ngành nghề do khoa quản lý; nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy- học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học;

5. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên thuộc Tổ bộ môn; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng để không ngừng nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao;

6. Quản lý và sử dụng có hiệu quả các tài sản, thiết bị, vật tư được trang bị, mua sắm hoặc tiếp nhận từ các nguồn khác nhau theo những quy định chung của Nhà nước và những hướng dẫn cụ thể của Trường;

7. Quản lý giáo viên, cán bộ, nhân viên và người học thuộc Tổ bộ môn theo phân cấp của Hiệu trưởng; tiến hành đánh giá định kỳ cán bộ viên chức và học sinh trong Tổ bộ môn để phân loại và báo cáo theo quy định;

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban giám hiệu phân công.

III. Cơ cấu tổ chức

- Cơ cấu tổ chức của Tổ bộ môn Cơ khí – Cơ giới:

+ Trưởng Tổ bộ môn và các Phó Trưởng Tổ bộ môn;

+ Các cán bộ, giáo viên theo từng chuyên môn nghiệp vụ được phân công;

- Trưởng Tổ bộ môn do Hiệu trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo quy định; tiêu chuẩn của Trưởng Tổ bộ môn theo các quy định hiện hành;

- Phó Trưởng Tổ bộ môn do Hiệu trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo đề nghị của Trưởng tổ bộ môn;

- Số lượng biên chế của Tổ bộ môn Cơ khí – Cơ giới dựa trên số lượng học sinh hàng năm và theo nhu cầu phát triển của Nhà trường cho từng giai đoạn;

- Trưởng Tổ bộ môn Cơ khí – Cơ giới chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và pháp luật về toàn bộ hoạt động của tổ bộ môn; Phó Trưởng Tổ bộ môn chịu trách nhiệm trước Trưởng Tổ bộ môn và pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

Tuyển sinh

yahoo

Hỗ trợ 1

yahoo

Hỗ trợ 2

  • 02253.544.628
  • 0934509009
  • 02253.544.629
  • 0934279729

Khảo sát

Bạn biết đến trang web thông qua đâu?Gửi ý kiến

Thống kê truy cập

  • Truy cập: Must See Places In Paris

Liên kết website

Cổng thông tin điện tử sở GD - ĐTMạng giáo dục edu.netThư viện Violet