Điện thoại: 02253.544.628


ĐẠI HỘI CHI BỘ GIÁO VIÊN NHIỆM KỲ 2020- 2023

Đăng lúc: 13-03-2020 | Lượt xem: 712

 

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 26-HD/TW, ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương; Hướng dẫn của Đảng ủy Trường trung cấp Kỹ thuật – Nghiệp vụ Hải Phòng về việc tổ chức Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023.

 

Chiều ngày 12 tháng 03 năm 2020 Chi bộ Giáo viên long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020- 2023, Đại hội nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua và quyết định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới, đồng thời bầu ra Ban chi uỷ mới và các chức danh chủ chốt của Chi bộ, có đủ đức, đủ tài để tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội trong nhiệm kỳ 2020 - 2023.

Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lã Đình Kế - Bí thư đảng bộ, Hiệu trưởng nhà trường, các đồng chí bí thư các chi bộ và đông đủ các đ/c Đảng viên trong Chi bộ.

 

Đồng chí Lã Đình Kế - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đồng chí Nguyễn Minh Hiếu - Thông qua nội dung, chương trình và quy chế Đại hội

Đ/c Nguyễn Văn Thành - Bí thư chi bộ trình bày báo cáo và điều hành đại hội

Đại hội chi bộ giáo viên được triển khai trên tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, đổi mới, hiệu quả, đúng thời gian, nội dung quy định của cấp trên và kế hoạch của Đảng ủy. Phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, Đại hội chi bộ giáo viên đã đảm bảo tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các đảng viên trong Chi bộ.

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung, chương trình làm việc

Thông qua Đại hội, chi bộ giáo viên đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2018-2020, kiểm điểm sự lãnh đạo của cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2018- 2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2023 của chi bộ; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Trường trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Hải Phòng 2015 - 2020, và bầu ra cấp ủy chi bộ khóa mới, nhiệm kỳ 2020 - 2023.

Đ/c Hoàng Hữu Thông phát biểu tham luận

Đ/c Nguyễn Thị Hồng Ngân phát biểu tham luận

Đ/c Phạm Ngọc Hanh thông qua thể lệ bầu cử

Các đại biểu tiến hành bầu cử Bí thư nhiệm kỳ 2020 - 2023

Đ/c Nguyễn Văn Thành được bầu giữ chức vụ Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 -2023

Đ/c Nguyễn Thị Bích- Thư ký trình bày nghị quyết đại hội

Theo quy định của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, chi bộ giáo viên đã tiến hành các bước, quy trình tổ chức và bầu cử theo quy định; nghiêm túc, dân chủ trong việc xem xét, lựa chọn những đảng viên đủ tiêu chuẩn theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và tiêu chuẩn cấp ủy viên theo quy định tại Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị. Theo đó, tại Đại hội các Chi bộ đã bầu ra cấp ủy xứng đáng để lãnh đạo chi bộ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2020 - 2023.

Có thể khẳng định, Đại hội Chi bộ giáo viên đã thành công tốt đẹp, là tiền đề quan trọng để hướng đến Đại hội Đảng bộ Trường trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Hải Phòng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các đại biểu chức mừng và chụp ảnh lưu niệm với chi bộ Giáo viên

Một số hình ảnh Đai hội:

 

Khoa Xây dựng

Tin tức liên quan


Khảo sát

Bạn biết đến trang web thông qua đâu?Gửi ý kiến

Thống kê truy cập

  • Truy cập: Must See Places In Paris

Liên kết website

Cổng thông tin điện tử sở GD - ĐTMạng giáo dục edu.netThư viện Violet