Điện thoại: 02253.544.628


Thông báo học lại lớp Đ57 - Trung tâm DN và GDTX huyện Thủy Nguyên

Đăng lúc: 27-07-2015 | Lượt xem: 13932

Căn cứ Quyết định số 14/2007/QĐ - BLĐTBXH ngày 24/5/2007 của Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH về việc ban hành "Quy chế đào tạo trung cấp nghề" hệ chính quy;

- Căn cứ vào kết quả và kế hoạch học tập của  lớp Đ57 khóa 41 hệ trung cấp nghề năm học 2014 - 2015.

Phòng KH - Đào tạo trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Hải Phòng thông báo: Kế hoạch học bổ sung và kiểm tra hết môn học/modul (lý thuyết + thực hành) của học sinh lớp Đ57  khóa 41 hệ TCN năm học 2014- 2015 (có danh sách kèm theo) cụ thể như sau:

 

STT

Ngày

Môn

Số học sinh học bổ sung và kiểm tra hết môn

Thời gian

Ghi chú

1

Ngày7/8/2015

(Chiều)

M7 - Điện kỹ thuật (C.Ngân)

3 học sinh

14h00’

 

M11 - Khí cụ điện (C.Ngân)

3 học sinh

14h00’

 

M17 - Cung cấp điện (C.Ngân)

5 học sinh

14h00’

 

M19 - Kỹ thuật số

(C.Bích)

3 học sinh

14h00’

 

2

Ngày 8/8/2015

(Sáng)

M15 - Đo lường điện (T.Thành)

5 học sinh

7h30’

 

M18 - Trang bị điện  (T.Thành)

6 học sinh

7h30’

 

M20 - TH trang bị điện  (T.Thành)

4 học sinh

7h30’

 

M10 - Vật liệu điện

(T.Vinh)

1 học sinh

7h30’

 

3

Ngày 8/8/2015

(Chiều)

M6  - An toàn điện (C.Hoa)

4 học sinh

14h00’

 

M16 - Máy điện 

(C.Hoa)

1 học sinh

14h00’

 

M9 - Vẽ điện

(T.Bồi)

1 học sinh

14h00’

 

M1 - Chính trị 

(C.Xuân)

2 học sinh

14h00’

 

M13 - Kỹ thuật nguội

(2 HS)

2 học sinh

14h00’

 

* Địa điểm học:  TTDN & GDTX THỦY NGUYÊN (CƠ SỞ 1)

* Những học sinh học bổ sung  và kiểm tra hết môn (theo danh sách trên) nếu không tham gia học Nhà trường sẽ ra quyết định buộc thôi học với những học sinh đó.

 

Phòng KH - Đào tạo thông báo tới các Phòng, Khoa, TTDN & GDTX huyện Thủy Nguyên và học sinh căn cứ thực hiện./.

Tin tức liên quan


Khảo sát

Bạn biết đến trang web thông qua đâu?Gửi ý kiến

Thống kê truy cập

  • Truy cập: Must See Places In Paris

Liên kết website

Cổng thông tin điện tử sở GD - ĐTMạng giáo dục edu.netThư viện Violet