Điện thoại: 02253.544.628


Hội nghị Tổng kết công tác tuyển sinh năm 2018 và triển khai kế hoạch, giải pháp tuyển sinh năm 2019

Đăng lúc: 04-03-2019 | Lượt xem: 548

           Sáng ngày 26/02/2019, tại hội trường 207, Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tuyển sinh năm 2018 và triển khai kế hoạch, giải pháp tuyển sinh năm 2019. Tham dự Hội nghị về phía Ban Giám hiệu vinh dự có mặt Th.S Lã Đình Kế - Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng nhà trường; lãnh đạo các Phòng, Khoa, Tổ bộ môn cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên chức toàn trường về dự hội nghị đông đủ.

Th.S. Lai Xuân Bình - Quyền Trưởng phòng Kế hoạch - Đào tạo phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Th.S Lai Xuân Bình - Quyền Trưởng phòng Kế hoạch - Đào tạo nhấn mạnh việc làm tốt công tác tuyển sinh là một trong những yếu tố quan trọng để giữ vững thương hiệu của nhà trường. Năm 2018, bên cạnh những thuận lợi cũng có nhiều khó khăn, dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám hiệu, công tác tuyển sinh, tư vấn và giới thiệu việc làm đã đạt được một số kết quả khả quan như sau:  

- Trên cơ sở Nghị quyết của Hội đồng tuyển sinh, các kế hoạch tuyển sinh chi tiết cho cả năm, từng quý và từng tháng được tổ chức và thực hiện nghiêm túc;

- Kết quả công tác tuyển sinh: hệ trung cấp 433/420 học viên đạt tỉ lệ 103%; hệ sơ cấp 193/200 đạt tỉ lệ 96%; số lượt người Bồi dưỡng nghiệp vụ và huấn luyện An toàn, Vệ sinh lao động là 550/600 lượt người đạt tỉ lệ 91%;

- Kết quả tư vấn và giới thiệu việc làm: Năm 2018, Nhà trường đã liên kết với các tập đoàn và công ty lớn trên địa bàn Tp Hải Phòng như LG-Display, LG-Inotek, Mecta nhằm đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao; kết quả theo dõi cho thấy 95% học sinh tốt nghiệp có việc làm ngay.

Từ kết quả công tác tuyển sinh, tư vấn và giới thiệu việc làm năm 2018, năm 2019 được đánh giá sẽ là năm có rất nhiều khó khăn và thử thách để hoàn thành các chỉ tiêu tuyển sinh được giao. Toàn thể hội nghị đã được nghe Th.S. Nguyễn Văn Cường - PTP Kế hoạch - Đào tạo trình bày nhiệm vụ, kế hoạch và giải pháp tuyển sinh năm 2019.

 

Th.S. Nguyễn Văn Cường - PTP Kế hoạch - Đào tạo trình bày báo cáo

Kế hoạch và nhiệm vụ tuyển sinh năm 2019 tập trung vào một số nội dung chủ yếu gồm:

1/ Về ngành, nghề và số lượng tuyển sinh:

- Trình độ trung cấp: Dự kiến Nhà trường tuyển sinh và đào tạo 16 ngành nghề số lượng 370 học sinh đã tốt nghiệp THCS trở lên, thời gian gọi nhập học gồm 3 đợt:  Đợt 1 vào tháng 6/2019, đợt 2 vào tháng 9/2019 và đợt 3 vào tháng 11/2019. Trong đó, tập trung tuyển sinh đào tạo nghề Điện, Điên tử công nghiệp và Kế toán doanh nghiệp theo chương trình hợp tác với Trường VISION University College of Jeonju, Hàn Quốc; Trường St.John University, Đài Loan số lượng 50 học sinh.

- Các hệ đào tạo khác: Tuyển sinh và đào tạo trình độ sơ cấp 200 học sinh, trong đó tuyển sinh và đào tạo 02 lớp hợp tác với Hiệp hội Năng lượng không biên giới Pháp (ESF); Bồi dưỡng nghiệp vụ và Huấn luyện An toàn, Vệ sinh lao động 600 lượt người; Tuyển sinh hệ Đại học VLVH, Văn bằng hai và trình độ Thạc sỹ 50 sinh viên.

2/ Về giải pháp thực hiện:

- Nâng cao chất lượng đào tạo và quản lý học sinh; thực hiện đào tạo gắn với sản xuất và giới thiệu việc làm; đào tạo theo địa chỉ để có nguồn đào tạo bền vững. Các khoa, tổ  bộ môn phải chịu trách nhiệm trước BGH về chất lượng đào tạo của ngành nghề mình quản lý. Mỗi CB - VC - NLĐ phải nâng cao ý thức trách nhiệm đối với sự tồn tại và phát triển của nhà trường, nỗ lực phấn đấu, tự học tập rèn luyện nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề, tin học, ngoại ngữ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

- Nâng cao trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm trong việc tuyên truyền quảng bá hình ảnh nhà trường; Các giáo viên chủ nhiệm phải chịu trách nhiệm trước BGH về việc tuyên truyền tư vấn, giới thiệu, quảng bá về trường, về các ngành, nghề đào tạo mà học sinh học;

- Chủ động tổ chức các hoạt động tư vấn tuyên truyền, thông báo, quảng cáo  phù hợp để thực hiện tuyển sinh;

- Tiếp tục bám sát các đơn vị trong và ngoài thành phố, các doanh nghiệp của Hàn Quốc đang đầu tư tại Hải Phòng... nhằm thống kê và khảo sát nhu cầu đào tạo và đào tạo lại công nhân, cung cấp nhân lực cho các đơn vị.

- Mở rộng liên kết với các trường Đại học, Cao đẳng trong và ngoài thành phố như Đại học Xây dựng, Đại học Tài nguyên và Môi trường đào tạo các chuyên ngành mới mà xã hội đang có nhiều nhu cầu học tập nâng cao trình độ và bổ sung kiến thức;

- Phát huy sức mạnh tập thể, mọi CB -VC - NLĐ cùng tham gia công tác tuyển sinh, cử các cán bộ, giáo viên khi chưa có giờ lên lớp phối hợp cùng bộ phận tuyển sinh về các trường THCS, THPT, địa phương để tuyên truyền, tư vấn tuyển sinh cho các em học sinh khối 9, khối 12.

- Phát huy nội lực, giao cho mỗi CB - VC - NLĐ có trách nhiệm tuyển 02 học sinh trung cấp trở lên. Đây là điều kiện để xét các danh hiệu thi đua khen thưởng cuối năm; thực hiện mỗi CB - VC - NLĐ là một cán bộ tuyển sinh;

- Tập trung tư vấn tuyển sinh học sinh tốt nghiệp THCS về học tại trường, kết hợp vừa học văn hóa và đào tạo nghề trình độ trung cấp;

- Đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất; xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên theo hướng chuẩn hóa, từng bước nâng cao năng lực đào tạo và uy tín của Nhà trường trong xã hội;

- Công đoàn, Đoàn thanh niên kết hợp với các phòng, khoa, bộ phận quản lý HSSV, GVCN tổ chức  tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT... cho học sinh, sinh viên tạo nên sự gắn bó giữa học sinh với nhà Trường.

            - Nâng cao vai trò và trách nhiệm của cán bộ tuyển sinh chuyên trách, thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao; Giao mỗi phòng, khoa, tổ bộ môn có trách nhiệm tuyển sinh trình độ sơ cấp, huấn luyện AT,VSLĐ;

- Tăng cường thực hiện nhiệm vụ tư vấn giới thiệu việc làm cho học sinh sau khi tốt nghiệp; chủ động liên hệ và ký kết hợp đồng với các đơn vị về việc đào tạo và cung ứng lao động sau đào tạo (05 đơn vị), phấn đấu trên 95% học sinh tốt nghiệp ra trường được giới thiệu việc làm; tìm hiểu nhu cầu của người sử dụng lao động và xã hội về: ngành, nghề tuyển dụng, trình độ, chất lượng đào tạo và uy tín của Nhà trường trong xã hội… để tham mưu cho BGH có những giải pháp cụ thể đổi mới nội dung chương trình đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu của xã hội.

Tại Hội nghị, phần thảo luận, đóng góp ý kiến của các đại biểu diễn ra sôi nổi, nghiêm túc dưới sự chỉ đạo của Th.S Lã Đình Kế - Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng nhà trường. Phần lớn các ý kiến đều cho rằng cần phải đánh giá hiệu quả mang lại từ các hình thức tuyển sinh để tìm ra hướng đầu tư phù hợp; trong công tác tuyển sinh, phải có cơ chế, hình thức thưởng phạt cụ thể…

 

Một số đại biểu tham dự Hội nghị tham gia đóng góp ý kiến về công tác tuyển sinh năm 2019

Về phương án tuyển sinh năm 2019, một số đồng chí cũng cho rằng cần xây dựng chế độ tuyển sinh cụ thể cho từng loại hình đào tạo; phải thể hiện rõ chỉ tiêu, cơ chế đối với các khoa để các khoa chủ động hơn trong công tác tuyển sinh; phải triển khai công tác tuyển sinh sớm hơn nữa, khuyến khích tuyển sinh tại chỗ; tuyển sinh hệ trung cấp phải huy động toàn trường, lấy hạt nhân nòng cốt là các khoa để tuyển sinh và đưa công tác tuyển sinh vào chế độ làm việc, lấy kết quả tuyển sinh vào phân loại đánh giá viên chức hằng năm….

 

Th.S Lã Đình Kế - Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Th.S Lã Đình Kế - Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh: Trong thời gian tới để chuẩn bị tốt cho công tác tuyển sinh, cần tập trung nâng cao chất lượng đào tạo; tăng cường các hoạt động quảng bá, giới thiệu hình ảnh của nhà trường; các đơn vị trong trường cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa để nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác tuyển sinh năm 2019, góp phần thực hiện mục tiêu chung của nhà trường.

Hội nghị Tổng kết công tác tuyển sinh năm 2018 và triển khai kế hoạch, giải pháp tuyển sinh năm 2019 kết thúc với sự thống nhất cao của các đại biểu tham dự.

Bùi Văn Duy

Bài viết liên quan


Khảo sát

Bạn biết đến trang web thông qua đâu?Gửi ý kiến

Thống kê truy cập

  • Truy cập: Must See Places In Paris

Liên kết website

Cổng thông tin điện tử sở GD - ĐTMạng giáo dục edu.netThư viện Violet