Điện thoại: 02253.544.628


Thông báo Tuyển dụng viên chức sự nghiệp đợt II năm 2023

Đăng lúc: 17-09-2023 | Lượt xem: 628

Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Hải Phòng thông báo Tuyển dụng viên chức sự nghiệp đợt II năm 2023, cụ thể như sau:

 

BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRUNG CẤP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KỸ THUẬT - NGHIỆP VỤ HẢI PHÒNG ------------------------------------
--------------------------  
Số:     / TB-TCKT Hải Phòng, ngày     tháng 9 năm 2023


THÔNG BÁO

V/v Tuyển dụng viên chức sự nghiệp đợt II năm 2023

----------------------------

Căn cứ Kế hoạch số lượng người làm việc năm 2023 được ban hành theo Quyết định số 33/QĐ-TCKT ngày 01/02/2023; Trường Trung cấp Kỹ thuật – Nghiệp vụ Hải Phòng thông báo Tuyển dụng viên chức sự nghiệp đợt II năm 2023  như sau:

I. Chỉ tiêu tuyển dụng: 05 chỉ tiêu (theo danh sách chi tiết đính kèm)

II. Điều kiện, hồ sơ đăng ký dự tuyển:

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

Tiêu chuẩn đăng ký tuyển dụng được quy định tại Phụ lục đính kèm.

2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

- Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ;

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được các cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

- Hai ảnh cỡ 4 x 6;

Tất cả hồ sơ đựng trong phong bì cỡ 25cm x 32cm. Hồ sơ dự tuyển không trả lại.

* Lưu ý: Người đăng ký dự tuyển phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về tính pháp lý của hồ sơ dự tuyển; các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của Pháp luật.

III. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển

1. Thời gian nhận hồ sơ: Từ 15/9/2023 đến 05/10/2023

2. Nơi nhận hồ sơ: Phòng Tổng hợp (phòng 105 khu nhà học lý thuyết 5 tầng) – Trường Trung cấp Kỹ thuật – Nghiệp vụ Hải Phòng; địa chỉ: 159 Phương Khê – phường Đồng Hòa – quận Kiến An – tp Hải Phòng. Quá thời hạn trên Nhà trường không nhận hồ sơ dự tuyển.

Thí sinh có nhu cầu biết thêm chi tiết, liên hệ phòng Tổng hợp, Trường Trung cấp Kỹ thuật – Nghiệp vụ Hải Phòng;  điện thoại: 02253.544629 hoặc 0985.012532.

Thông báo này được đăng trên Website Nhà trường tại địa chỉ: http:www.tpc.edu.vn và các phương tiện thông tin đại chúng./.


          Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
             - BGH (để bc); (Đã ký)
             - Các đơn vị (để t/h);
             - BBT Website (để t/h);
               - Lưu TH.  
  Lã Đình Kế
   

TỔNG HỢP

Vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đăng ký dự tuyển viên chức sự nghiệp đợt II năm 2023

(Kèm theo Thông báo số        /TB-TCKT ngày     tháng    năm 2023 của Trường Trung cấp Kỹ thuật – Nghiệp vụ Hải Phòng)

Nguyễn Sơn Đông

Bài viết liên quan


Tuyển sinh

yahoo

Hỗ trợ 1

yahoo

Hỗ trợ 2

  • 02253.544.628
  • 0934509009
  • 02253.544.629
  • 0934279729

Khảo sát

Bạn biết đến trang web thông qua đâu?Gửi ý kiến

Thống kê truy cập

  • Truy cập: Must See Places In Paris

Liên kết website

Cổng thông tin điện tử sở GD - ĐTMạng giáo dục edu.netThư viện Violet