Điện thoại: 02253.544.628


THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ TRUNG CẤP CHÍNH QUY VỚI ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH TỐT NGHIỆP THCS NĂM 2018

THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ TRUNG CẤP CHÍNH QUY VỚI ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH TỐT NGHIỆP THCS NĂM 2018

Trường Trung cấp Kỹ thuật – Nghiệp vụ Hải Phòng (mã trường TCT0302) tuyển sinh năm học 2017 - 2018 trình độ Trung cấp với đối tượng học sinh tốt nghiệp THCS:

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2017

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2017

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp và Trung cấp nghề của Bộ xây dựng giao cho trường năm 2017. Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Hải Phòng (mã trường XD01) thông báo tuyển sinh năm học 2017 gồm các ngành nghề sau:

Thông báo tuyển sinh trung cấp nghề năm 2016-2017

Thông báo tuyển sinh trung cấp nghề năm 2016-2017

THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ TRUNG CẤP NGHỀ  

Lịch học khóa 43 hệ TCN tuần 16 năm 2018

Lịch học khóa 43 hệ TCN tuần 16 năm 2018

Lịch học khóa 43 hệ TCN tuần 16 năm 2018

Thông báo tuyển sinh vừa học văn hóa vừa học nghề năm 2016

Thông báo tuyển sinh vừa học văn hóa vừa học nghề năm 2016

Thông báo tuyển sinh vừa học văn hóa vừa học nghề năm 2016

Thông báo tuyển sinh trung cấp nghề năm 2015-2016

Thông báo tuyển sinh trung cấp nghề năm 2015-2016

THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ TRUNG CẤP NGHỀ   Căn cứ  chỉ tiêu tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp và Trung cấp nghề của Bộ Xây dựng giao cho trường năm 2015. Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Hải Phòng (mã trường XD01) thông báo tuyển sinh năm học 2015 - 2016 gồm các ngành nghề sau:


Khảo sát

Bạn biết đến trang web thông qua đâu?Gửi ý kiến

Thống kê truy cập

  • Truy cập: Must See Places In Paris

Liên kết website

Cổng thông tin điện tử sở GD - ĐTMạng giáo dục edu.netThư viện Violet