Điện thoại: 02253.544.628


THÔNG BÁO TUYỂN SINH   (Đào tạo liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng  lên Đại học)

THÔNG BÁO TUYỂN SINH (Đào tạo liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học)

  Căn cứ Quyết định 18/2017/QĐ-TTg ngày 31/05/2017 của thủ tướng chính phủ  Quy định về liên thông giữa trình độ Trung cấp, trình độ Cao đẳng với trình độ Đại học;

Thông báo tuyển sinh và đào tạo ngành Điện công nghiệp giữa Trường Trung cấp Kỹ thuật – Nghiệp vụ Hải Phòng  với Trường VISION University College of Jeonju, Hàn Quốc năm 2017

Thông báo tuyển sinh và đào tạo ngành Điện công nghiệp giữa Trường Trung cấp Kỹ thuật – Nghiệp vụ Hải Phòng với Trường VISION University College of Jeonju, Hàn Quốc năm 2017

THÔNG BÁO TUYỂN SINH Thực hiện Thỏa thuận hợp tác đào tạo giữa Trường Trung cấp Kỹ thuật – Nghiệp vụ Hải Phòng  với Trường VISION University College of Jeonju, Hàn Quốc về việc phối hợp đào tạo ngành Điện công nghiệp. Trường Trung cấp Kỹ thuật – Nghiệp vụ Hải Phòng thông báo tuyển sinh gồm các nội dung sau.

THÔNG BÁO TUYỂN SINH  THẠC SỸ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG năm 2017

THÔNG BÁO TUYỂN SINH THẠC SỸ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG năm 2017

THÔNG BÁO TUYỂN SINH    THẠC SỸ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG     Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Hải Phòng liên kết với Trường ĐHSP Hà Nội,  tổ chức tuyển sinh Học viên cao học  trình độ Thạc sỹ Giáo dục và Phát triển cộng đồng năm 2017.

Tuyển sinh đào tạo liên thông từ TCCN lên cao đẳng, đại học năm 2013

Tuyển sinh đào tạo liên thông từ TCCN lên cao đẳng, đại học năm 2013

Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Hải Phòng liên kết với trường Đại học Tài nguyên và Môi trường, trường Cao đẳng Xây dựng số 1. Tuyển sinh và tổ chức đào tạo liên thông hệ Cao đẳng, năm 2013


Khảo sát

Bạn biết đến trang web thông qua đâu?Gửi ý kiến

Thống kê truy cập

  • Truy cập: Must See Places In Paris

Liên kết website

Cổng thông tin điện tử sở GD - ĐTMạng giáo dục edu.netThư viện Violet