Điện thoại: 02253.544.628


Báo cáo tự đánh giá chất lượng GDNN và chương trình đào tạo nghề trọng điểm Quốc gia năm 2021

Báo cáo tự đánh giá chất lượng GDNN và chương trình đào tạo nghề trọng điểm Quốc gia năm 2021

Trương Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Hải Phòng công khai Báo cáo tự đánh giá kiểm định chất lượng GDNN và chương trình đào tạo nghề trọng điểm Quốc gia năm 2021. Toàn bộ nội dung báo cáo truy cập đường Link phía dưới:

Công khai Tài sản công năm 2021

Công khai Tài sản công năm 2021

Công khai Tài sản công năm 2021

Công khai Dự toán ngân sách 2022

Công khai Dự toán ngân sách 2022

Công khai Dự toán ngân sách 2022

Công khai Tài sản công năm 2020

Công khai Tài sản công năm 2020

Công khai Tài sản công năm 2020

Công khai Quyết toán NSNN năm 2020

Công khai Quyết toán NSNN năm 2020

Công khai Quyết toán NSNN năm 2020

Công khai Dự toán ngân sách 2021

Công khai Dự toán ngân sách 2021

Công khai Dự toán ngân sách 2021

Công khai Quyết toán NSNN năm 2019

Công khai Quyết toán NSNN năm 2019

Công khai Quyết toán NSNN năm 2019 (Quyết định và số liệu công khai đính kèm)

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2020

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2020

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2020

Công khai tài sản công 2019

Công khai tài sản công 2019

Công khai tài sản công 2019

Công khai Dự toán ngân sách 2020

Công khai Dự toán ngân sách 2020

Công khai Dự toán ngân sách 2020

Công khai Quyết toán ngân sách 2018

Công khai Quyết toán ngân sách 2018

Công khai Quyết toán ngân sách 2018

Công khai dự toán ngân sách 2019

Công khai dự toán ngân sách 2019

Công khai dự toán ngân sách 2019

Công khai quyết toán ngân sách 2017

Công khai quyết toán ngân sách 2017

 Công khai Quyết toán ngân sách 2017

Công khai thực hiện dự toán NSNN 2018

Công khai thực hiện dự toán NSNN 2018

Công khai thực hiện dự toán NSNN 2018

Nhiều điểm mới trong quy định tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp năm 2019

Nhiều điểm mới trong quy định tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp năm 2019

          Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư số 07/2019/TT-BLĐTBXH ngày 07 tháng 03 năm 2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định Quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng.


Khảo sát

Bạn biết đến trang web thông qua đâu?Gửi ý kiến

Thống kê truy cập

  • Truy cập: Must See Places In Paris

Liên kết website

Cổng thông tin điện tử sở GD - ĐTMạng giáo dục edu.netThư viện Violet