Điện thoại: 02253.544.628


Quy chế đào tạo, kiểm tra, thi, công nhận tốt nghiệp trình độ trung cấp, sơ cấp.

Quy chế đào tạo, kiểm tra, thi, công nhận tốt nghiệp trình độ trung cấp, sơ cấp.

Quy chế đào tạo, kiểm tra, thi, công nhận tốt nghiệp trình độ trung cấp, sơ cấp.

Phát động cuộc thi thiết kế mô hình, thiết bị tự làm cấp Trường năm học 2015 - 2016

Phát động cuộc thi thiết kế mô hình, thiết bị tự làm cấp Trường năm học 2015 - 2016

Để nâng cao chất lượng đào tạo, xây dựng thương hiệu, uy tín và hình ảnh của Nhà trường; đồng thời làm cơ sở lựa chọn mô hình tự làm có chất lượng, hiệu quả tham dự Hội thi thiết kế mô hình các cấp, Nhà trường phát động cuộc thi thiết kế mô hình, thiết bị tự làm cấp Trường năm học 2015 - 2016.

Văn bản nội bộ

Văn bản nội bộ

Văn bản nội bộ


Khảo sát

Bạn biết đến trang web thông qua đâu?Gửi ý kiến

Thống kê truy cập

  • Truy cập: Must See Places In Paris

Liên kết website

Cổng thông tin điện tử sở GD - ĐTMạng giáo dục edu.netThư viện Violet