Điện thoại: 02253.544.628


Giờ học thực hành Gia công vì kèo của học sinh lớp KCT 05 khóa 42

Giờ học thực hành Gia công vì kèo của học sinh lớp KCT 05 khóa 42

Với chuyên ngành Gia công và lắp dựng Kết cấu thép, trong  giờ thực hành Gia công Vì kèo các em học sinh lớp KCT 05 khóa 42 rất hứng thú hăng say luyện tập và đã hoàn thành được mục tiêu của bài học. 

Chuyến đi thực tế tại Công ty CP Công nghiệp - Xây dựng 204 Hải Phòng của học sinh lớp KCT 05 khóa 42  Tổ bộ môn Cơ khí – Cơ giới

Chuyến đi thực tế tại Công ty CP Công nghiệp - Xây dựng 204 Hải Phòng của học sinh lớp KCT 05 khóa 42 Tổ bộ môn Cơ khí – Cơ giới

Ngày 17/10/2015 Tổ bộ môn Cơ khí – Cơ giới, trường Trung cấp Kỹ thuật – Nghiệp vụ Hải Phòng đã tổ chức thành công chuyến đi thực tế cho học sinh lớp KCT 05 K42 ( lớp Gia công và lắp dựng kết cấu thép) tại Công ty CP Công nghiệp - Xây dựng 204 TP Hải Phòng.


Tuyển sinh

yahoo

Hỗ trợ 1

yahoo

Hỗ trợ 2

  • 02253.544.628
  • 0934509009
  • 02253.544.629
  • 0934279729

Khảo sát

Bạn biết đến trang web thông qua đâu?Gửi ý kiến

Thống kê truy cập

  • Truy cập: Must See Places In Paris

Liên kết website

Cổng thông tin điện tử sở GD - ĐTMạng giáo dục edu.netThư viện Violet