Điện thoại: 02253.544.628


Công khai Dự toán ngân sách 2022

Công khai Dự toán ngân sách 2022

Công khai Dự toán ngân sách 2022

Công khai Quyết toán NSNN năm 2020

Công khai Quyết toán NSNN năm 2020

Công khai Quyết toán NSNN năm 2020

Công khai Dự toán ngân sách 2021

Công khai Dự toán ngân sách 2021

Công khai Dự toán ngân sách 2021

Công khai Quyết toán NSNN năm 2019

Công khai Quyết toán NSNN năm 2019

Công khai Quyết toán NSNN năm 2019 (Quyết định và số liệu công khai đính kèm)

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2020

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2020

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2020

Công khai Dự toán ngân sách 2020

Công khai Dự toán ngân sách 2020

Công khai Dự toán ngân sách 2020

Công khai Quyết toán ngân sách 2018

Công khai Quyết toán ngân sách 2018

Công khai Quyết toán ngân sách 2018

Công khai dự toán ngân sách 2019

Công khai dự toán ngân sách 2019

Công khai dự toán ngân sách 2019

Công khai quyết toán ngân sách 2017

Công khai quyết toán ngân sách 2017

 Công khai Quyết toán ngân sách 2017

Công khai thực hiện dự toán NSNN 2018

Công khai thực hiện dự toán NSNN 2018

Công khai thực hiện dự toán NSNN 2018


Khảo sát

Bạn biết đến trang web thông qua đâu?Gửi ý kiến

Thống kê truy cập

  • Truy cập: Must See Places In Paris

Liên kết website

Cổng thông tin điện tử sở GD - ĐTMạng giáo dục edu.netThư viện Violet